บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ สนับสนุนประเพณีไทยในชุมชน

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ สนับสนุนประเพณีไทยในชุมชน ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี

นายพลจักร มิ่งมหากุล เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ว่าที่ร้อยตรี จิรชัย สาฤาษี ผู้จัดการทั่วไป พร้อมตัวแทนพนักงาน จากโรงงานนครหลวง บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษากับ อบต.คลองสะแก และชาวบ้านในชุมชน เพื่อถวายให้แก่วัดเสด็จและวัดทองทรงธรรม ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการสืบสานประเพณีไทยและพุทธศาสนาต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี

Thai Central Chemical Public Company Limited continues Thai traditions in the community, participated in the Annual Candle Festival

Mr.Poljak Mingmahakul – Executive Officer & Senior Vice President and Acting Sub Lt. Jirachai Saruesee – General Manager and staff from Nakhon Luang plan site of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), leading high quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under OX-Brand, participated in the candle festival with Khlong Sakae Sub-district Administrative Organization and people in the community to offer the Buddhist lent candle to Wat Sadej and Wat Thong Songtham. TCCC gives importance to inherited Thai traditions on Buddhist Lent Day every year.