อิมแพ็คผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน จัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 เพื่อธุรกิจการเกษตรยิ่งใหญ่แห่งปี

อิมแพ็ค คอมเอ็กซ์โพเซียม และแอ็คซีม่า ผนึกกำลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสริมทัพด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวประกาศความพร้อมจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเพื่อธุรกิจการเกษตรที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคอาเซียน จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3     ตอกย้ำการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืนโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรการเกษตรที่เหมาะสมกับความต้องการในภูมิภาค ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพผลผลิตท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานระดับสากล และจัดพื้นที่แสดงการสาธิตเครื่องจักรกลทางการเกษตรแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2560 ณ อาคาร 5 – 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และริมทะเลสาบ เมืองทองธานี

ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า “ในปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปีตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงรู้สึกยินดีในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017  โดยกระทรวงฯ ได้เตรียมความพร้อมในการจัดแสดงผลงานงานวิจัย       ที่โดดเด่นและใหม่ด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่รวบรวมผลงานมาจากกรมวิชาการเกษตร เช่น เครื่องใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแบบอัตโนมัติ  งานวิจัยพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูง งานวิจัยมันฝรั่งพันธุ์ใหม่  งานวิจัยด้านสารชีวภัณฑ์ การผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศและนวัตกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เป็นต้น รวมถึงจัดสัมมนาในหัวข้อ“นวัตกรรมเกษตรไทยมุ่งสู่ Thailand 4.0”  โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรไทย เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและขยายเครือข่ายทางธุรกิจสู่ระดับสากล  ซึ่งงาน SIMA ASEAN จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ให้เกิดความรวดเร็วในเกษตร 4.0”

มร.ซาจิด อูเซนี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานแสดงสินค้าภาคธุรกิจ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “การจัดงาน SIMA ASEAN Thailand  2017 ได้มุ่งเน้นการแสดงสินค้าเครื่องจักรกล เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การทำการเพาะปลูกในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน  ไฮไลท์ในปีนี้ได้แก่ แปลงสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตร ที่แรกที่เดียวในเมืองไทยที่นำเครื่องจักรแบรนด์ชั้นนำมาสาธิตในการทำงานที่จริง  โดรนพาวิลเลียนและเวิร์กชอป ที่รวบรวมเทคโนโลยีทางอากาศเพื่อการเกษตรจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ ยังมีพาวิลเลียมนานาชาติจากหลายหลายประเทศ อาทิ  จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และตุรกี เป็นต้น  เพื่อช่วยเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจและพัฒนาศักยภาพทางการค้าและอุตสาหกรรมเกษตรของภูมิภาคอาเซียนไปสู่ตลาดโลกอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

ผศ.ดร.รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวถึงการร่วมงานในปีแรกกับงาน SIMA ASEAN 2017 ว่า “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลให้เป็นแกนนำในการพัฒนาคลัสเตอร์ด้านเกษตรอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเครื่องจักรกลการเกษตรหรือนวัตกรรมการเกษตรก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การผลิตของเกษตรกรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   ดังนั้น งาน SIMA ASEAN จะเป็นช่องทางในการกระจายองค์ความรู้และนวัตกรรมเชื่อมโยงกับเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศ  สำหรับการจัดงานปีนี้มหาวิทยาลัยฯ  เข้ามามีบทบาทในการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดทางการเกษตรเพื่อการส่งเสริมความรู้พัฒนาภาคเกษตรไทยที่มีศักยภาพในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล โดยเฉพาะงาน  “มินิเกษตรแฟร์” จะจัดขึ้นเป็น โซนพิเศษ ณ บริเวณริมทะเลสาบ เมืองทองธานี เพื่อจัดแสดงและขายสินค้าแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  เมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงการจัดการสัมมนาทางวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการ”

นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ กล่าวว่า “ทีเส็บมีความยินดีที่จะเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 เนื่องจากทีเส็บมีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม MICE ซึ่งในปีนี้งาน  SIMA ASEAN Thailand ได้รับการคัดเลือกอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้โครงการ ASEAN Rising Trade Show (ART) ในด้านงานแสดงสินค้าประเภทอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร เราคาดการณ์ว่าจะสามารถดึงดูดนักเดินทางกลุ่มไมซ์ ทั้งผู้เข้าร่วมงานและผู้แสดงงานจากในประเทศและต่างประเทศ กว่า 20,000 คน  โดยมีการสร้างรายได้ให้ประเทศประมาณ 160 ล้านบาท สามารถขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเกษตรในภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง”

SIMA ASEAN Thailand 2017 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท อิมแพ็ค   เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท คอมเอ็กซ์โพเซียม และ แอ็คซิมา จากประเทศฝรั่งเศส โดยมีกำหนดการจัดงานในวันที่ 7- 9 กันยายน 2560 ณ อาคาร 5 – 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และริมทะเลสาบ เมืองทองธานี ภายในงานจัดแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยีเครื่องจักร และอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับภูมิภาคอาเซียนไว้อย่างครบครัน สามารถติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 ได้ที่เว็บไซต์ www.sima-asean.com