ม.แม่โจ้ ร่วมกับ บ.มิตซุยฯ เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ “ผ้าคลุมดิน” ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ป้องกันวัชพืช เพิ่มผลผลิตสูง ใช้ได้ทุกฤดูกาล

บริษัท เฟิร์สท์ ออร์แกนิค ซีดส์ จำกัด ซึ่งมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นหุ้นส่วนหลัก ได้ร่วมกับบริษัท มิตซุย ไฮยีน แมทที-เรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมวิจัยสร้างนวัตกรรมวัสดุคลุมดินแบบผ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ในรอบ 30 ปีหลังจากที่มีการนำพลาสติกสีเทา-ดำ มาใช้ในประเทศไทย

อาจารย์ทวีป เสนคำวงศ์ อาจารย์สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร หัวหน้าศูนย์ปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “โดยทั่วไปในการปลูกพืช ปลูกผัก มักจะใช้วัสดุคลุมแปลงที่เป็นพลาสติก หรือใช้ฟางคลุมแปลง แต่ก็ยังคงพบปัญหาในระหว่างการปลูกพืชที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งผลจากการวิจัยทดสอบการใช้งานวัสดุคลุมดินแบบผ้าตัวนี้พบว่า ช่วยป้องกันวัชพืชเนื่องจากมีสีดำด้านล่าง ช่วยระบายอากาศทำให้ดินเย็น พืชตั้งตัวได้ดี ช่วยการเจริญเติบโต ลดโอกาสการเกิดโรคพืชและแมลง ส่งผลให้พืชแข็งแรง และยังช่วยสะท้อนแสง ลดความร้อนสะสม สามารถปลูกพืชผักได้ตลอดทั้งปี ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างต่อเนื่อง”

ด้าน อาจารย์ลิขิต มณีสินธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เฟิร์ส ออร์แกนิค ซีดส์ จำกัด ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “นวัตกรรมวัสดุคลุมดินแบบผ้าตัวนี้ ได้พัฒนาจากวัสดุที่ใช้ทำผ้าอ้อมสำเร็จรูปซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ โดย บริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศญี่ปุ่น และได้ทำการทดสอบใช้งานจริงในไทยมากว่า 2 ปี จึงมั่นใจได้ว่า วัสดุคลุมดินแบบผ้าชนิดนี้ จะช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ย ค่าแรง มีอายุการใช้งานนาน 2 ปี มีความคุ้มค่า คุ้มทุนตั้งแต่ครั้งแรกของรอบการผลิต นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ในรอบ 30 ปีหลังจากที่มีการนำพลาสติกสีเทา-ดำ มาใช้ในประเทศไทย”

สำหรับผ้าคลุมดินแบบผ้า ได้เปิดตัวครั้งแรกในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 2566 ท่านที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชม ดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์ได้ภายในงานบริเวณด้านหน้าสาขาพืชผัก และบูธหมายเลข 8 ถนนเส้นกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงที่บริษัท เฟิร์สท์ ออร์แกนิค ซีดส์ จำกัด ภายในศูนย์ปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ (บนพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 091-070-5757 หรือเฟซบุ๊กเพจ ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ https://www.facebook.com/SeedsOrganicMaejo