บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ส่งมอบความสุขให้แก่เด็กๆ ในมูลนิธิเด็กอ่อน

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ส่งมอบความสุขให้แก่เด็กๆ ในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมคลองเตย

เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

นางสาว บุญรัตน์ บุญเรืองเลอศักดิ์ (กลาง) ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์และนักลงทุนสัมพันธ์ พร้อมตัวแทนจิตอาสาบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ เป็นตัวแทนส่งมอบของขวัญให้แก่เด็กๆ ในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมคลองเตย เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ โดยมี นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เทียนทอง (ที่ 2 จากขวา) หัวหน้าบ้านสมวัย เป็นผู้รับมอบ กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจเอาใจใส่ต่อสังคม ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างเสมอมา

Thai Central Chemical Public Company Limited delivered happiness to children in the Slum Child Care Foundation (Khlong Toei) for greeting New Year festivities.

Miss Boonrat Boonruenglersak (Middle), PR & IR Section Manager, and together with volunteers of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), the leading high-quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under the OX brand, are the representatives for bringing gifts to children in the Slum Child Care Foundation (Khlong Toei) for the greeting New Year festival, received by Miss Sukonthip Thianthong (2nd right), Head of Ban Somwai. This activity is part of the mission to care for society, which TCCC has always emphasized.