ห้ามพลาดโอกาสทองเจาะตลาดส่งออก ในโครงการผู้นำธุรกิจยุคใหม่อาเซียน

มีข่าวดีมาบอกกกกก

กระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ร่วมกับมูลนิธิ Asia New Zealand Foundation จะจัด “โครงการผู้นำธุรกิจยุคใหม่อาเซียน (The ASEAN Young Business Leaders Initiative: YBLI)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้นำธุรกิจและผู้ประกอบการยุคใหม่ระหว่างนิวซีแลนด์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการดังกล่าว จะมีกิจกรรมเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆ ในนิวซีแลนด์ ซึ่งครอบคลุม 2 สาขา ดังนี้

1️⃣ สาขาการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 2-9 พฤษภาคม 2567 จะปิดรับสมัครในวันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 17.00 น. (เวลานิวซีแลนด์) อ่านรายละเอียดโครงการที่ ▶️ https://www.asianz.org.nz/entrepreneurship/new-zealand-visit-for-southeast-asian-tourism-entrepreneurs/

2️⃣ สาขาธุรกิจการเกษตร ระหว่างวันที่ 6-13 มิถุนายน 2567 จะปิดรับสมัครในวันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 17.00 น. (เวลานิวซีแลนด์) อ่านรายละเอียดโครงการที่ ▶️ https://www.asianz.org.nz/entrepreneurship/nz-visit-for-s-e-asian-agribusiness-entrepreneurs/

นิวซีแลนด์กำหนดการเข้าร่วมของผู้ประกอบการจากภูมิภาคอาเซียน จำนวน 7-8 รายต่อกิจกรรม และจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม ได้แก่ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ชั้นประหยัด) ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ และค่าอาหาร

สามารถอ่านรายละเอียดกิจกรรมโครงการฯ ตาม Link หรือ QR Code ตามสาขาจะที่สมัครได้เลยค่ะ