เจียไต๋ เปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ณ คลังสินค้าเจียไต๋ บางไทร อยุธยา

เจียไต๋ เปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ณ คลังสินค้าเจียไต๋ บางไทร อยุธยา ภายใต้แนวคิดอาคารประหยัดพลังงาน

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 บริษัท เจียไต๋ จำกัด นำโดย ดร.ประทีป เจียรวนนท์ คณะกรรมการผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ณ คลังสินค้าเจียไต๋ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวิโรจน์ เตือนวีระเดช รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจปุ๋ย บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวว่า “ที่เจียไต๋ เรามีพันธกิจในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน การก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ ที่คลังสินค้าเจียไต๋ บางไทร นอกจากจะเป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จในการเป็นผู้นำวงการเกษตรไทยของเจียไต๋ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล ซึ่งอาคารสำนักงานนี้ ถูกออกแบบด้วยแนวคิดอาคารประหยัดพลังงาน เน้นด้านการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานอย่างสูงสุด”

อาคารสำนักงานแห่งใหม่ ณ คลังสินค้าเจียไต๋ บางไทร จังหวัดอยุธยา เป็นอาคารสำนักงาน 2 ชั้น ประกอบด้วยห้องประชุมขนาดใหญ่ พื้นที่ Co-working Space และส่วนของสำนักงาน โดยออกแบบให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานและมีการนำพลังงานทดแทนมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ถูกสร้างขึ้นเพื่อขยายพื้นที่สำนักงานของคลังสินค้าธุรกิจปุ๋ย ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวของพันธกิจของเจียไต๋ในการพัฒนาศักยภาพ รองรับการเติบโตของธุรกิจ และตอกย้ำเจตนารมณ์ของเจียไต๋ในการมุ่งมั่นส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน