ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ส่งมอบผ้าโพกผมแก่ผู้ป่วยมะเร็ง

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ส่งมอบผ้าโพกผมแก่ผู้ป่วยมะเร็งเพื่อเสริมความมั่นใจและเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วย

นายณัฐกร จิตราภัณฑ์ (ที่ 4 ทางซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป สายงานกิจการทั่วไป พร้อมตัวแทนพนักงานจิตอาสา บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ ส่งมอบผ้าโพกผมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อเสริมความมั่นใจและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องต่อสู้กับโรคมะเร็ง กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นพันธกิจหลักขององค์กรในการเอาใจใส่ต่อสังคม ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญ

Thai Central Chemical Public Company Limited delivered headscarves to enhance confidence and encourage cancer patients

Mr. Nuttakorn Chitraphan (4th Left) – General Manager of General Affairs Division together with the representatives of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), the leading high-quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under the OX-brand, delivered headscarves to National Cancer Institute in order to enhance confidence and encourage cancer patients. This activity is part of the mission to care for society, which TCCC has always emphasized.