วช.เปิดอบรมฟรี “การผลิตทุเรียนหมอนทองเชิงพาณิชย์ภาคเหนือตอนล่าง” ในวันที่ 14 มิ.ย. 67 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และแปรรูปผลไม้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมฟรี เรื่อง “การผลิตทุเรียนหมอนทองเชิงพาณิชย์ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง”

🗓️ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567
เวลา 08.00-16.30 น.
ณ ห้อง AG 2109 คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/MXquNQszpiJGX2Zu7

☎️สอบถามเพิ่มเติม : 055-963-014