ม. นเรศวร จัดอบรมการผลิตองุ่นไชน์มัสแคทเชิงพาณิชย์ 15 มิ.ย. 67

มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง “การผลิตองุ่นไชน์มัสแคทเชิงพาณิชย์” 🍇

🗓️ในวันที่ 15 มิถุนายน 2567
เวลา 08.00-16.30 น.
ณ ห้อง AG 2109 คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/ZtCLTCSmfwgtEG6T8

☎️สอบถามเพิ่มเติม : 055-963-014