สร้างสุขภาพดี ชีวีมีสุข ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี ในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “Happy Life กินดี อยู่ดี” 1-2 มิถุนายน นี้

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี ชวนทุกคนมาดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการทำเกษตรพอเพียงที่งานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “Happy Life กินดี อยู่ดี” 1-2 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ชมนิทรรศการ “ปัจจัยสี่ วิถีเกษตร” การสร้างความสุขไปพร้อมกับสุขภาพที่ดีจากองค์ความรู้การพึ่งพาตนเองด้วยเกษตรพอเพียง วิถียั่งยืน พบกับนิทรรศการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ “เกษตรมีสุข” เรื่องราวการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตร ควบคู่ไปกับการทำการตลาดออนไลน์ สร้างเสริมอาชีพให้คนในชุมชน เรียนรู้สู่การประยุกต์ใช้จริงผ่านการรอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ 8 วิชา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ชม ชิม ช้อป สินค้าผลผลิตเกษตรปลอดภัยตามฤดูกาลกว่า 100 ร้านค้า จากเครือข่ายและภาคีความร่วมมือทั่วประเทศ

พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวว่า “เกษตรกรรม เป็นเรื่องใกล้ตัวและมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการดำรงชีพ เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย 4 ของมนุษย์ ทั้ง อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินที่ต้องปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ยิ่งในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นลำดับต้นๆ ทำให้หลายครอบครัวมีแนวคิดปลูกผักทานเองโดยใช้พื้นที่ว่างบริเวณบ้านเป็นแปลงปลูกผัก นอกจากจะเป็นการสร้างคลังอาหารปลอดภัยไว้ใกล้ตัวแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้คนในครอบครัวได้ใช้เวลาว่างสร้างความสุขร่วมกันจากการทำเกษตรพอเพียง เมื่อคุณภาพชีวิตดีย่อมส่งผลต่อสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยต่างๆ

โดยงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “Happy Life กินดี อยู่ดี” ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 1-2 มิถุนายนนี้ ได้นำเคล็ดลับการสร้างความสุขด้วยตนเองผ่านการทำเกษตรพอเพียงวิถียั่งยืนจากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย มาเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจการสร้างวิถีแห่งความสุขในแบบของตนเอง อีกทั้งยังมีผลผลิตและสินค้าเกษตรคุณภาพจากทั่วประเทศที่คัดสรรมาอย่างดีพร้อมจัดจำหน่ายให้กับผู้ที่มาเที่ยวชมงานครั้งนี้เช่นกัน”

พบกับ นิทรรศการ “ปัจจัยสี่ วิถีเกษตร” เติมเต็มองค์ความรู้สู่การพึ่งพาตนเองด้วยการทำเกษตรพอเพียงวิถียั่งยืน สอดคล้องกับ 4 ปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต อาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และทำความรู้จักต้นแบบเกษตรกรที่มุ่งมั่นในการทำเกษตรผสมผสานที่บ้านเกิดจนประสบความสำเร็จ ลุงประเสริฐ มีสุข เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดกำแพงเพชร ในนิทรรศการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ “เกษตรมีสุข” เรื่องราวการสร้างความมั่นคงให้ตนเอง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืนให้คนในชุมชน ด้วยองค์ความรู้การแปรรูปผลผลิตเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น มะนาวดองสูตรโบราณ กล้วยตาก และกล้วยผง พร้อมพัฒนาต่อยอดสู่การทำการตลาดแบบออนไลน์เข้ากับวิถีชีวิตคนยุคใหม่

พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดการสร้างความสุขที่ยั่งยืนด้วยการทำเกษตรกับผู้มากประสบการณ์ที่ตกผลึกความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ที่พร้อมมาแบ่งปันทั้งองค์ความรู้และแบบอย่างในการดำเนินชีวิตผ่านหลักสูตรอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 8 หลักสูตร อาทิ หลักสูตร “เกษตรฟาร์มสุข” จากเจ้าของสวนผักอินทรีย์ ฟาร์มสุข ฟาร์มออร์แกนิก อาจารย์สรศักดิ์ ไวจันทึก เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตร “ก่อ ร่าง สร้างบ้านดิน” โดย อาจารย์เดชา ฤทธิ์แดง ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง จังหวัดสระแก้ว หลักสูตร “อาหารเป็นยา ชีวาปลอดภัย” จาก อาจารย์พิมพ์ใจ ดวงเนตร Down To Earth Farm Stay จังหวัดลำพูน และ หลักสูตร “Bug Bite Balm” โดย อาจารย์อริยาภรณ์ เลิศพัฒนกิจกุล เจ้าของแบรนด์ The Apuds ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร เรียนรู้ได้ทั้ง Onsite และ Online ฟรี

ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพ สินค้าผลผลิตเกษตรปลอดภัยตามฤดูกาลกว่า 100 ร้านค้า จากเกษตรกรเครือข่ายฯ เจ้าของสวนและภาคีความร่วมมือทั่วประเทศในราคาสบายกระเป๋า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Line ID : @wisdomkingmuseum