ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ร่วมกิจกรรมการประเมินผลงานกลุ่มยุวเกษตรดีเด่น

บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกิจกรรมการประเมินผลงานกลุ่มยุวเกษตรดีเด่น ส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะด้านการเกษตรให้เยาวชน

ว่าที่ร้อยตรี จิรชัย สาฤาษี (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต พร้อมตัวแทนบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่สนับสนุน ร่วมกิจกรรมการประเมินผลงานกลุ่มยุวเกษตรดีเด่นของโรงเรียนวัดบ้านดาบ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะด้านการเกษตรและสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรมให้กับยุวเกษตรในท้องถิ่น กิจกรรมนี้ถือเป็นการเอาใจใส่ต่อสังคม ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างเสมอมา

Thai Central Chemical Public Company Limited joined

the Young Smart Farmers Performance Evaluation

to promote learning and strengthen agricultural skills among youth

 Acting Sub Lt. Jirachai Saruesee (5th left), General Manager of Operation Support Division and the representatives of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), the leading high-quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under OX-Brand, together with community leaders and supporter agencies, joined the Young Smart Farmers Performance Evaluation of Wat Bandab School in order to promote learning, strengthen agricultural skills, and build a positive attitude about agriculture among local young farmers. This activity is to care for society which TCCC has always emphasized.