ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ร่วมปลูกต้นไม้ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ว่าที่ร้อยตรี จิรชัย สาฤาษี (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปสายงานสนับสนุนการผลิต และตัวแทนบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ พร้อมด้วย นายจักรี บุญธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน กิจกรรมนี้ถือเป็นการเอาใจใส่ต่อสังคม ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างเสมอมา

Thai Central Chemical Public Company Limited joined the planting activity

to promote natural resource conservation and the environment

Acting Sub Lt. Jirachai Saruesee (6th Left) – General Manager of Operation Support Division and volunteers from Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), the leading high-quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under OX-Brand, together with Mr. Jakree Boonthum – Chief Executive of the SAO from Bo Phong Sub-district, government officers, employees and the representatives of the elderly in the community, joined the planting activity on the occasion of World Environment Day in order to promote natural resource conservation and the environment, and to expand green areas in the community. This is a part of the mission to care for society, which TCCC has always emphasized.