วว. โชว์นวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร ในงาน Cosmoprof CBE Asian Bangkok 2024

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมจัดนิทรรศการนวัตกรรมเครื่องสำอาง และการบริการครบวงจร จาก ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร วว. (Innovative Cosmetic Services Center : ICOS) ในงาน Cosmoprof CBE Asian Bangkok 2024 งานแสดงสินค้าและสัมมนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและความงามที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโดย อินฟอร์มา มาร์เก็ต ประเทศไทย และพันธมิตร ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2567 ณ บูธ U61 ฮอลล์ 9-10 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นเวทีโชว์/แสดงนวัตกรรมและเทรนด์ใหม่ๆ จากผู้ผลิตกว่า 1,500 แบรนด์ทั่วโลก ที่จะช่วยผลักดันธุรกิจอุตสาหกรรมความงามในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร (ICOS) เป็นหน่วยงานในสังกัด ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานของ วว. เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในการผลิตสินค้าหรือบริการ มุ่งตอบทุกโจทย์ เพื่อความงามที่เหนือกว่า (Total Solutions for Beyond Beauty) มุ่งเน้นการบริการผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน (ASEAN Guidelines for Cosmetic Good Manufacturing Practice) โดยศูนย์แห่งนี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ ด้วยการให้บริการที่เป็น Total Solution เบ็ดเสร็จและครบวงจร สามารถพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ Startup เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจผ่านการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมตามนโยบายของรัฐบาล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก ICOS วว. ได้ที่ โทร. 02-577-9000, 061-423-7142 E-mail : [email protected] Facebook : Innovative Cosmeceutical Services Center – ICOS