ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ สนับสนุนปุ๋ยเคมีและทุนการศึกษา

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ สนับสนุนปุ๋ยเคมีและทุนการศึกษาเพื่อการเรียนของศิษย์พระดาบส

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช (คนกลาง) ที่ปรึกษาอาวุโส พร้อมคณะผู้บริหารจาก บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ สนับสนุนปุ๋ยเคมีและทุนการศึกษาเพื่อการเรียนของศิษย์พระดาบส โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนลูกพระดาบส สมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ กิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจเอาใจใส่ต่อสังคมที่บริษัทให้ความสำคัญเสมอมา

Thai Central Chemical Public Company Limited supported chemical fertilizers and scholarships for Lukphradabos’ students

VDC Col Plengsakdi Prakaspesat (Middle), the senior advisor and the management team of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), a leading high-quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under OX-Brand, supported chemical fertilizers and scholarships for Lukphradabos’ students. On this occasion, TCCC was honored by Dr. Ekasit Wattanapreechanon (4th left), School Director of Lukphradabos School. This is part of the mission to care for society, which TCCC has always emphasized.