ข้าวโพดแฟนซี สีม่วง

ลักษณะพันธุ์ ข้าวโพด แปซิฟิค แฟนซี สีม่วง ต้นแข็งแรง ปลูกได้ดีในทุกสภาพ โตเร็ว ติดฝักสม่ำเสมอ ฝักยาวใหญ่ เมล็ดขาวนวล เรียงเต็มถึงปลายฝัก เป็นพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีเมล็ดหวานมากขึ้นถึง 25% เพื่อรสชาติ เหนียวหวาน นุ่ม ผลผลิตสูง อายุเก็บเกี่ยว 18-20 วัน หลังจากออกไหมแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (036) 266-316-9