ข้าวโพด ไฮบริกซ์ 3

ลักษณะพันธุ์ ต้นแข็งแรง โตเร็ว ติดฝักสม่ำเสมอ ฝักยาวใหญ่ เมล็ดขาวนวล เรียงเต็มถึงปลายฝัก เป็นพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีเมล็ดหวานมากขึ้นถึง 25% เพื่อรสชาติ เหนียวหวาน นุ่ม ผลผลิตสูง อายุเก็บเกี่ยว 60-65 วัน หลังหยอดเมล็ด

สนใจเมล็ดพันธุ์ ติดต่อ บริษัท แปซิฟิค เมล้ดพันธุ์ จำกัด โทร. (036) 266-316-9