หม่อนสีขาว

มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า หิมาลายัน มัลเบอรี่

มีถิ่นกำเนิดในแถบรอบๆ เชิงเขาหิมาลัย เป็นชนิดที่มีผลเป็นสีเขียวอ่อน เมื่อสุกจะเป็นสีขาวนวล ชนิดนี้ผลสุกจะมีรสหวานจัด มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวคล้ายกลิ่นน้ำผึ้ง ในต่างประเทศนิยมปลูกเพื่อเก็บผลรับประทานสด เนื่องจากลักษณะต้น ใบ และผลของหิมาลายัน มัลเบอรี่ จะเหมือนกับหม่อนเลี้ยงไหมของไทยมาก จึงทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นต้นเดียวกัน

เป็นไม้พุ่ม สูงเต็มที่ระหว่าง 1.5-2.5 เมตร อาจสูงได้กว่านี้อยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ แตกกิ่งก้านเยอะ ลำต้น ใบ เหมือนกับหม่อนเลี้ยงไหมไทยมาก แต่ขนาดของใบหิมาลายัน มัลเบอรี่ จะมีขนาดใหญ่กว่าเยอะเทียบกันได้อย่างชัดเจน ต้นเมื่อแก่จะเป็นสีน้ำตาล

แหล่งที่มา : ทิดโส โม้ระเบิด โทรศัพท์ 099-254-6542