โค้งสุดท้าย! กยท. แจกทุนการศึกษา ป.ตรี ด้านยางพารา สำหรับบุตรชาวสวนยาง ยื่นใบสมัครฯ ภายใน 12 ก.ค. นี้

โค้งสุดท้ายก่อนปิดรับสมัคร! การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประกาศรับสมัครขอทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านยางพารา โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อเป็นสวัสดิการของเกษตรกรชาวสวนยาง ประจำปีงบประมาณ 2567 ส่งเสริมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ พัฒนานวัตกรรมยางและอาชีพการทำสวนยางในอนาคต ด่วนยื่นใบสมัครได้ถึง 12 กรกฎาคมนี้

สำหรับคุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา ต้องเป็นบุตรเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ซึ่งมีอายุไม่เกิน 25 ปี และต้องเป็นผู้ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 จากสถาบันการศึกษาและหลักสูตรที่ กยท. กำหนดเท่านั้น โดยจะเป็นหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องในด้านยางพารา ซึ่งการจัดสวัสดิการในลักษณะของทุนการศึกษาให้กับบุตรของเกษตรกรชาวสวนยาง โดยใช้เงินกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49 (5) แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเรื่องยางพาราจากบุตรของเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง ซึ่งเกษตรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพการทำสวนยาง ด้วยการสร้างบุคคลในท้องถิ่นของตนเอง และสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางในอนาคตให้เพิ่มมากขึ้น

โดยในปีงบประมาณ 2567 นี้ กยท. เปิดให้ยื่นขอรับทุนฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นมา และจะเปิดรับสมัครไปจนถึง 12 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ กยท. www.raot.co.th หรือ ขอรับด้วยตนเองพร้อมยื่นใบสมัครได้ที่ กยท.เขต/จังหวัด/สาขา ตามที่สวนยางของท่านตั้งอยู่ ตั้งแต่วันนี้ – 12 กรกฎาคมนี้ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการเกษตรกร ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โทรศัพท์ 02-433-2222 ต่อ 242