มะพร้าวลูกผสมกะทิพันธุ์ชุมพร 84-1

ลักษณะประจำพันธุ์ ลำต้นตั้งตรง รูปของใบแคบยาว ขนาดใบย่อย (กว้างxยาว) 5.7×116 เซนติเมตร ความยาวทาง 526 เซนติเมตร ก้านทาง (กว้างxยาวxหนา) 8.7x137x4.6 เซนติเมตร รอบโคนต้น 155 เซนติเมตร ก้านทางสีเขียวและน้ำตาลแกมเขียว จั่นมีความยาว 87 เซนติเมตร กาบหุ้มจั่นมีสีเขียวและน้ำตาลแกมเขียว ระยะเวลาเริ่มออกจั่น 29 เดือน หลังปลูก ระยะเวลาที่จำนวนต้นออกจั่นครบ 50 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนต้นที่ปลูกคือ 37 เดือน เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงสุด จำนวน 3,378 ผล ต่อไร่ (เฉลี่ย 3 ปีแรก)

แหล่งที่มา : ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร โทรศัพท์ 077-556-073