มะนาวเนื้อสีชมพู

มะนาวชนิดนี้ เป็นมะนาวพันธุ์ใหม่นำเข้าจากต่างประเทศ

เป็นไม้พุ่ม ต้นสูง 2-4 เมตร ลักษณะต้นและใบจะกระเดียดไปในทางของต้นส้มเขียวหวานมากกว่ามะนาว กิ่งก้านมีหนามเล็กน้อย ใบออกสลับรูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายและโคนใบแหลม ขอบใบเรียบไม่เป็นหยักเหมือนกับใบมะนาวทั่วไป

ดอก ออกเป็นดอกเดี่ยวๆ หรือเป็นช่อกระจุก 3-5 ดอก ตามซอกใบและปลายยอด กลีบดอกเป็นสีขาว มีกลีบดอก 5 กลีบ ดอกมีกลิ่นหอม

ผล รูปกลมแป้น หรือกลมรีเล็กน้อย ผลโตเต็มที่มีน้ำหนักเฉลี่ย 15-20 ผล ต่อ 1 กิโลกรัม ผลอ่อนเปลือกผลสีเขียวอมเหลือง เมื่อผลแก่จัดเปลือกผลเป็นสีเหลืองอมแดงหรือชมพู ทำให้ดูเหมือนกับผลส้มเขียวหวานมาก เปลือกผลบาง เนื้อในเป็นสีชมพู มีเมล็ดไม่มากนัก บีบหรือคั้นเอาน้ำให้น้ำเยอะ รสชาติเปรี้ยว และมีกลิ่นหอมเหมือนกับน้ำมะนาวของไทยทั่วไป ติดผลดกตลอดปี

ขยายพันธุ์ ด้วยเมล็ด ตอนกิ่ง เสียบยอด และติดตา

แหล่งที่มา : ทิดโส โม้ระเบิด โทรศัพท์ 099-254-6542