อ้อยเคี้ยว สุพรรณบุรี 72

ผลผลิตเฉลี่ย       เนื้ออ้อยควั่นสุทธิ 6.3 ตัน ต่อไร่ (13,260 ลำ/ไร่)

ความหวาน        19.3 บริกซ์

ความต้านทานโรค           มีความทนทานต่อโรคแส้ดำ และต้านทานโรคลำต้นเน่าแดง

ความต้านทานแมลง        พบการเข้าทำลายของหนอนกออ้อยน้อย ประมาณ 5%

 

แหล่งที่มา : ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี โทร. 035-551-543, 035-551-433