กล้วยน้ำว้ายักษ์ ราชบุรี

กล้วยน้ำว้ายักษ์ มีลำต้นสูงประมาณ 5 เมตร วัดรอบโคนประมาณ 1.3-1.5 เมตร ลักษณะพันธุ์คล้ายคลึงกับกล้วยน้ำว้า พันธุ์มะลิอ่อง แตกต่างในเรื่องขนาดลำต้น ขนาดเครือ ขนาดผล กล้วยน้ำว้ายักษ์ 1 หวี มีประมาณ 13-14 ผล น้ำหนักประมาณหวีละ 3-4 กิโลกรัม น้ำหนักเฉลี่ยทั้งเครือ 45-50 กิโลกรัม เป็นกล้วยน้ำว้าไส้ขาว เปลือกบาง ผลสวย คุณสมบัติด้านรสชาติและเนื้อของกล้วยจะหวาน เนื้อแน่น เนื้อเหนียว เหมาะสำหรับการแปรรูปในเมนูอาหารหวาน

แหล่งที่มา : คุณพัชนี ตุษยะเดช ไร่พัชชา จังหวัดราชบุรี โทร. 084-548-9000 และ 086-128-8000