ส้มโอทับทิมสยาม

ส้มโอทับทิมสยาม มีเนื้อสีแดงเข้ม (สีทับทิม) รสชาติหวาน หอม นุ่ม น่ารับประทาน จึงเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก ลักษณะประจำพันธุ์ ใบค่อนข้างกว้าง ปลายใบแหลม ใต้ใบมีขนอ่อนนุ่ม ผลมีขนาดใหญ่ เส้นรอบผลประมาณ 16-22 นิ้ว หัวจีบ (คล้ายขาวพวง) ผิวผลมีขนอ่อนนุ่มคล้ายกำมะหยี่ปกคลุมทั่วทั้งผล เมื่อจับผลเบาๆ จะรู้สึกผิวเปลือกนุ่ม เปลือกบาง

พื้นที่ปลูกส้มโอทับทิมสยามในลุ่มน้ำปากพนัง ปัจจุบัน มีจำนวนกว่า 2,000 ไร่ ผลผลิตที่เกษตรกรจำหน่ายจากสวนที่คัดคุณภาพ อยู่ระหว่าง ผลละ 200-300 บาท เมื่อถึงผู้บริโภคราคาจะสูงกว่านี้ เกษตรกรจะมีรายได้ไม่น้อยกว่าไร่ละ 100,000 บาท

แหล่งที่มา : คุณอัมพร สวัสดิ์สุข สวนสวัสดิ์สุข อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 089- 605-4388