ส้มโอมณีสยาม

ส้มโอแดง เป็นสายพื้นเมืองของบ้านบุ่งสิบสี่ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  มีลักษณะเด่น คือผลสุกเปลือกจะเป็นสีทอง เปลือกในจะอมชมพู เนื้อสีแดงเข้มสะดุดตา มีกลิ่นหอมอ่อนๆ คล้ายผลท้อ มีเมล็ดมาก อายุการเก็บเกี่ยวผลช้ากว่าพันธุ์ทองดี ประมาณ 15 วัน พบแห่งเดียวในภาคอีสาน

รศ.ดร. สังคม เตชะวงค์เสถียร อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ศึกษาและรวบรวมสายพันธุ์ส้มโอแดงได้ข้อสรุปว่า สีแดงเข้มของส้มโอมีสารต้านอนุมูลอิสระ มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยและดูดซึมไขมัน มีสารแอนโทไซยานิน ช่วยลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และเส้นเลือดสมองอุดตัน เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของส้มโอแดงของจังหวัดชัยภูมิ จึงตั้งชื่อส้มโอพันธุ์ใหม่นี้ว่า “มณีอีสาน”

แหล่งที่มา : คุณเสมียน นราพล อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 087-278-5617