ทับทิมพันธุ์ “จรัสแสง”

ไร่จรัสแสง ปลูกทับทิมสายพันธุ์อินเดีย กับทับทิมพันธุ์เพชรชมพู และขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด ทำให้เกิดการกลายพันธุ์จนได้ทับทิมเมล็ดพันธุ์ใหม่ ที่มีจุดแข็งโดดเด่น คือ เมล็ดนิ่ม น้ำมาก รสชาติอร่อย หวาน เปรี้ยวเล็กน้อย เสน่ห์ความนิ่มของเมล็ดทับทิมพันธุ์นี้ ทำให้ผู้ชิมอยากรับประทานจนแทบหยุดไม่ได้

ทับทิมพันธุ์จรัสแสง เป็นไม้ยืนต้น ทรงพุ่มโปร่ง สูงประมาณ 2-3 เมตร ดอกมีสีส้มอมแดง ผลค่อนข้างกลม ผลโตเต็มที่ น้ำหนักผลละ 3-4 ขีด ผลมีสีแดงปนเขียวอมเหลือง เมล็ดมีสีส้มแดง เมล็ดทับทิมเมื่อถูกแสงแดดจะมีแสงแวววาว จึงถูกเรียกว่า “พันธุ์จรัสแสง” โดยให้ผลผลิตปีละ 3 รุ่น ช่วงเดือนพฤษภาคม สิงหาคมและธันวาคม ทับทิมพันธุ์จรัสแสง มีลักษณะเด่นสำคัญ คือ 1. เมล็ดนิ่ม รสชาติดี และมีสีสันสวยงาม 2. ให้ผลผลิตเร็ว หลังปลูกประมาณ 6 เดือน และให้ผลผลิตดี ขนาดผลใหญ่ นับเป็นไม้ผลเศรษฐกิจตัวใหม่ที่มีอนาคตสดใส เพราะ เหมาะสำหรับบริโภคสดและแปรรูปเป็นน้ำทับทิมพร้อมดื่ม จำหน่ายในประเทศและส่งออก

แหล่งที่มา : คุณชาติชาย ทองจรัส ไร่จรัสแสง ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 089-217-6925