กล้วยหอมทองปลอดสาร

กล้วยหอมทอง เป็นผลไม้ประจำท้องถิ่นท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มายาวนาน จุดเด่นรสหวาน กลิ่นหอม เนื้อแน่นละเอียด ผิวสวย หวีใหญ่ เนื่องจากปลูกในสภาพแวดล้อมเหมาะสม ทั้งอากาศ พื้นที่ดินแร่ธาตุสูง และน้ำอุดมสมบูรณ์ รวมถึงมีไอทะเลขับไล่แมลง ช่วยให้ปลูกได้โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี

ใช้เวลาปลูกนานประมาณ 9 เดือน โดยหัวใจสำคัญคือ น้ำต้องอุดมสมบูรณ์ดีตลอด

มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรท่ายาง มีพื้นที่ปลูก 1,500 ไร่ เริ่มส่งเข้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ใน พ.ศ. 2556 เพียง 900 ลูก ต่อวัน ปรากฏว่าตลาดตอบรับดีมาก ปี 2559 เติบโตมากกว่า 32,000 ลูก ต่อวัน หรือคิดเป็นยอดขายไม่ต่ำกว่า 80 ล้านบาท ต่อปี

เป็นสหกรณ์แห่งแรกและแห่งเดียวที่ส่งกล้วยหอมทองปลอดสารพิษไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยตรง โดยผ่านสหกรณ์โตโต้ของญี่ปุ่น และพบว่าตลาดต่างประเทศมีความต้องการบริโภคกล้วยหอมทองปีละไม่น้อยกว่า 180 ตัน ตลาดในประเทศปีละ 3,600 ตัน

แหล่งที่มา : สหกรณ์การเกษตรท่ายาง ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 032-461-153