ปาล์มประดับ – หมากเขียว หมากเหลือง

ปาล์ม เป็นพันธุ์ไม้ประดับที่สง่างามมากชนิดหนึ่ง ในบรรดาพันธุ์ไม้ทั่วๆ ไป ในการจัดสวนหรือการปลูกไม้ประดับ ไม้กระถางทั่วๆ ไปแล้ว จะขาดพันธุ์ไม้พวกปาล์มเสียไม่ได้ เพราะปาล์มเป็นพันธุ์ไม้ที่มีขนาดต่างๆ กันมาก เหมาะที่จะนำมาปลูกในกระถาง ตั้งเป็นไม้ประดับก็น่าดู งดงาม หรือปลูกเป็นไม้ประดับสวนก็ทำให้เกิดความสง่างามแก่สถานที่มาก ดังนั้น ในประเทศที่มีอากาศร้อนทั่วๆ ไปจึงนิยมใช้ปาล์มเป็นไม้ประดับที่สำคัญยิ่ง เช่น ปลูกประดับริมถนนในเมือง หรือปลูกเป็นไม้กระถางใช้ประดับตกแต่งทั้งในร่มและกลางแจ้ง

หมากเขียว มีถิ่นกำเนิดที่เกาะนิวกินีและตอนเหนือของออสเตรเลีย

เป็นปาล์มแตกกอเมื่อต้นเล็กปลูกเป็นไม้กระถางได้ พอโตก็ย้ายปลูกลงดิน ถ้าไม่ต้องการให้กอใหญ่มากก็ใช้วิธีกำจัดหน่อที่แตกรอบโคน

หมากเหลือง มีถิ่นกำเนิดที่มาดากัสการ์ มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า ปาล์มไผ่

เป็นปาล์มแตกกอ ขนาดที่นำมาใช้ช่วงประดับที่กำลังสวย ระหว่าง 0.50-4 เมตร เมื่อเล็กนำมาปลูกเป็นไม้กระถางประดับได้ พอต้นโตก็ย้ายปลูกลงดิน ปลูกในที่แสงแดดรำไรและกลางแจ้งได้

ลักษณะเป็นกอแตกหน่อ ไม่ต้องการน้ำและแดดมาก เป็นต้นไม้อีกชนิดที่นิยมปลูกประดับบริเวณบ้านเรือน หรือนอกอาคาร ความสูงประมาณ 1.8 เมตร โตช้า คายความชื้นให้แก่อากาศในห้องเป็นจำนวนมาก แต่สามารถดูดมลพิษหลายชนิด และป้องกันฝุ่นละอองได้ดีโดยเฉพาะสารพิษพวกฟอร์มาลดีไฮด์