หน้าวัวใบ

หน้าวัวใบ เป็นพืชสกุล Anthurium อยู่ในวงศ์ Araceae (Arum Family) หน้าวัวใบมีรูปแบบใบและขนาดต้นที่หลากหลาย จึงนิยมปลูกเป็นไม้กระถางประดับตกแต่งภายในบ้านเรือน เพื่อบดบังมุมที่ดูไม่สวยงาม อับทึบ หรือปลูกประดับตกแต่งสวนในรูปแบบต่างๆ เหมาะกับสไตล์บ้านหรือสวนสไตล์อังกฤษ เหมาะกับการเจริญเติบโตของหน้าวัวใบ อีกทั้งควรเลือกพรรณไม้ชนิดอื่นๆ ที่ต้องการสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังตัดใบมาใช้ปักแจกันร่วมกับไม้ประดับอื่นๆ ได้อีกด้วย