น้อยหน่าพันธุ์ใหม่ “ ฝ้ายเขียวเกษตร 2 ” อร่อยถูกปากคนซื้อ ผลสุกเก็บไว้ได้นาน ถูกใจแม่ค้า อยากรู้มาพิสูจน์ได้ในงานเกษตรมหัศจรรย์

“  ปากช่อง ” จังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งปลูกน้อยหน่าที่มากสุดของไทย สายพันธุ์น้อยหน่าที่เกษตรกรนิยมปลูก ได้แก่ น้อยหน่าพันธุ์ลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง น้อยหน่าหนัง และน้อยหน่าฝ้าย

สถานีวิจัย ปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รวบรวมเชื้อพันธุ์และ คัดเลือกพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยสำรวจและเก็บตัวอย่างน้อยหน่าพันธุ์ดีจากแหล่งปลูกทั่วประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้ได้สายพันธุ์น้อยหน่าลูกผสม ที่มีลักษณะโดดเด่นตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ที่ผ่านมาได้แนะนำน้อยหน่าลูกผสมให้เกษตรกรได้ทดลองปลูกมาแล้วหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์เพชรปากช่อง เนื้อทอง ปากช่อง 46 ปากช่องเคยู1 ปากช่องเคยู2 หนังเขียวเกษตร 1  ฝ้ายเขียวเกษตร 1 เป็นต้น

 สถานีวิจัยปากช่องได้ปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่าอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเมื่อ 2-3 ปีก่อนได้พัฒนาน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์ใหม่ ชื่อว่า “ฝ้ายเขียวเกษตร 2” ที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตของลำต้นดี ให้ผลผลิตสูง และมีลักษณะดีเด่นแตกต่างจากพันธุ์การค้าเดิม  โดยเปิดตัวน้อยหน่า “ฝ้ายเขียวเกษตร 2” อย่างเป็นทางการ  ในงานเกษตรแฟร์ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2558  ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

  “ฝ้ายเขียวเกษตร 2” เป็นลูกผสมของพันธุ์เพชรปากช่องกับฝ้ายเขียวเกษตร 1 ลักษณะเด่น คือ  ติดผลง่ายและดก ผลมีขนาดปานกลาง (ตลาดต้องการ) ผลสุกช้า เปลือกหนาติดกันเป็นแผ่นไม่แยกตา และผลไม่เละง่าย ปริมาณเนื้อที่รับประทานได้สูง และอายุหลังการสุก ยาวนาน  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของฝ้ายเขียวเกษตร เป็น ไม้ผลขนาดเล็ก  ทรงพุ่มเป็นรูปทรงกรวยแผ่กว้าง ขนาดสูง 200 เซนติเมตร กว้าง 198 เซนติเมตร ผิวเปลือกของล าต้นเรียบ สีเปลือกด้านนอกมีสีน้าตาล ด้านในมีสีเขียว แตกกิ่งมากทรงพุ่มหนาแน่น

ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว รูปรีแกมขอบขนาน ยาว 14.95 เซนติเมตร กว้าง 6.88 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ ใบอ่อนมีสีเขียวอ่อนใบแก่มีสีเขียว   เนื้อใบละเอียด เป็นมัน   ดอกเดี่ยว ดอกเมื่อแก่เต็มที่ก่อนบานมีรูปกรวย   ผลรูปทรงกลมกึ่งไข่  ผลอ่อนสีเขียวอ่อน เมื่อแก่สีเขียวเข้ม ผิวผลเป็นร่องลึกปานกลางสีครีม   ลักษณะเนื้อร่วนการแยกของเนื้อผลย่อยแยกออกจากกันได้ง่าย เนื้อมากสี ขาว กลิ่นหอม แกนผลสีขาว เมล็ด เมล็ดเล็กรูปทรงส่วนมากมีลักษณะรูปไข่เกือบกลม สีน้าตาล  จำนวนเมล็ดเฉลี่ย 26.4 เมล็ดต่อผล

  ฝ้ายเขียวเกษตร 2  เป็นไม้ผลพันธุ์เบา  เริ่มติดผลได้ตั้งแต่อายุ1 – 2 ปีสามารถบังคับให้ออกดอกและติดผลได้ทั้ง ในและนอกฤดูกาลโดยการตัดแต่งกิ่ง ออกดอกง่าย ติดผลดก เก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่อายุ 100– 110 วันหลังดอกบาน 2. มีขั้วผลใหญ่และสั้น แกนผลเป็นรูปสามเหลี่ยมปิรามิด ซึ่งแตกต่างจากพันธุ์อื่นที่เป็น รูปกรวยกลม  อาจารย์เรืองศักดิ์ กมขุนทด ผู้คิดค้นพันธุ์น้อยหน่า ฝ้ายเขียวเกษตร 2 การันตีความอร่อยว่า ได้รสชาติน้อยหน่าฝ้ายเขียว และเพชรปากช่อง แต่เพิ่มเติมคือความอร่อยที่ถูกปากคนทานมากขึ้น

ผู้สนใจน้อยหน่าพันธุ์ฝ้ายเขียวเกษตร 2 สามารถแวะเยี่ยมชม-ชิม ได้ในงาน  “เกษตรมหัศจรรย์2560” ภายใต้แนวคิด “พืชกินได้ ไม้ขายดี” ระหว่าง วันที่ 7-10 กันยายน 2560 ณ สกาย ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว   และ ร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ เกษตรขายดี : ที่สุดความอร่อย น้อยหน่าพันธุ์ใหม่ “ฝ้ายเขียวเกษตร”  โดย คุณสมเกียรติ บุตรบำรุง  ประธานชมรมผู้ปลูกน้อยหน่าฝ้ายเขียวเกษตร อ.ปากช่อง   ใน วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 17.00-17.50 น.