แตงเพิร์ลเนื้อส้ม ( Pearl Melon – Orange )

เป็นเมล่อนเนื้อส้ม ลายตาข่ายสวยงาม กลิ่นหอมสไตล์ญี่ปุ่น

ที่มา    : คุณสุวิทย์  ไตรโชค นาวิต้าฟาร์ม  บางไทร พระนครศรีอยุธยา โทร. (081) 818-0233