แตงเพิร์ลเนื้อเขียว ( Pearl Melon – Green )

แตงเพิร์ลเมล่อนเนื้อเขียว กลิ่นหอม สไตล์ญี่ปุ่น

ที่มา    : คุณสุวิทย์  ไตรโชค นาวิต้าฟาร์ม  บางไทร พระนครศรีอยุธยา โทร. (081) 818-0233