แตงร็อคกี้เมล่อนเนื้อเขียว ( Rocky Melon – Green )

แตงร็อคกี้เนื้อเขียว หวานกรอบ ยิ่งเคี้ยวยิ่งหวาน

ที่มา    : คุณสุวิทย์  ไตรโชค นาวิต้าฟาร์ม  บางไทร พระนครศรีอยุธยา โทร. (081) 818-0233