มะพร้าว รบ.2

เป็นมะพร้าวแกงลูกผสมที่ต้นมีขนาดใหญ่ ต้นไม่สูงนัก มีเลือดผสมระหว่างมะพร้าวแกงกับหมูสี เหมาะปลูกเพื่อผลิตน้ำมัน คุณสมบัติทั่วไปคล้ายหมูสี แต่โดดเด่นกว่า

เจ้าของ : ผศ. ประสงค์ ทองยงค์ โทร.02-378-2620 และ 081-836-6228