พริกหัวเรือ 13

หรือ พันธุ์หัวเรือ ศก.13 มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตสูงกว่า 14% เมื่อบำรุงรักษาดีจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เฉลี่ยไร่ละ 2,500-3,200 กิโลกรัม ผลสดมีสีแดงปนส้มเล็กน้อย ผลตรง ขนาดผลใหญ่ ผลยาว 7.8 เซนติเมตร ผลกว้าง 1.03 เซนติเมตร ขนาดของทรงพุ่มกะทัดรัด มีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางของต้น ประมาณ 80-90 เซนติเมตร มีอายุการเก็บผลผลิต 90 วัน หลังย้ายปลูก

เป็นพริกขี้หนูที่มีความสม่ำเสมอของผล มีความยาวของผลประมาณ 7-8 เซนติเมตร ใช้รับประทานสดและทำเป็นพริกแห้งได้ดีมาก

แหล่งที่มา : ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045-814-581