หม่อนร่ม

หม่อนร่ม หรือหม่อนย้อย ในบางครั้งเรียกว่า หม่อนร่มตุรกี

ต้นจะย้อยลงมาเป็นพุ่มคล้ายร่ม ใช้ประดับ เมื่อปลูกเป็นทรงพุ่ม ตัดแต่งทรง ใช้ประดับเป็นส่วนใหญ่ เป็นหม่อนที่มีลักษณะเด่น คือ ไม่ขึ้นสูงเหมือนหม่อนทั่วแต่จะแตกกิ่งแล้วย้อยลงมา เหมือนร่ม โดยไม่ต้องดัด

แหล่งที่มา : ทิดโส โม้ระเบิด โทรศัพท์ 099-254-6542