ชก…ของดีถิ่นใต้

เป็นพืชยืนต้น มีลักษณะคล้ายต้นปาล์ม เจริญเติบโตตามแนวภูเขาหิน มีลำต้นตรง เมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดใหญ่กว่าต้นตาล สูงประมาณ 20-25 เมตร ใบยาวประมาณ 3 เมตร คล้ายใบมะพร้าวแต่ใหญ่กว่าและแข็งแรงกว่า ก้านใบและทางใบเหยียดตรงกว่าทางมะพร้าว มีรกสีดำตามกาบใบหนาแน่น ลักษณะผลคล้ายผลตาลขนาดจิ๋ว ออกผลเป็นทะลาย เนื้อภายในผลมี เมล็ดอยู่ 3 เมล็ด

สามารถนำผลมาแปรรูปเป็นอาหาร เหมือนผลต๋าวที่ทำเป็นลูกชิด แต่เรียกว่า ลูกชก