ไทรยอดทอง

เป็นไม้ยืนต้น ขนาดเล็ก สูง 10-150 เมตร ใบออกหนาแน่นเป็นมัน ทำให้ทรงพุ่มหนาทึบ ลักษณะกิ่งค่อนข้างแข็ง มีรากอากาศ ออกดอกตามลำต้นใบรีรูปไข่ ปลายใบแหลม หลังใบมีสีเขียวเข้ม ส่วนใบด้านบนและปลายยอดมีสีเหลืองทอง ใบหนาค่อนข้างแข็ง ขนาด 5-10 เซนติเมตร ยอดมีสีเหลืองเข้ม มียางขาว ออกดอกตามลำต้น ขยายพันธุ์ ด้วยการปักชำ นิยมใช้ตกแต่งสถานที่และประดับสวน