วิธีจัดการกับความเครียด

  • หมั่นสังเกตความผิดปกติทางร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมที่เกิดจากความเครียด
  • ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีที่คุ้นเคย เช่น การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การฝึกการหายใจ การทำสมาธิ เป็นต้น
  • จัดการกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่บ้าน และที่ทำงานให้สวยงามสะอาดเป็นระเบียบ สบายตา น่าอยู่ น่าทำงาน
  • ทำกิจกรรมที่ชอบ ได้แก่ การออกกำลังกาย เล่นกีฬา ท่องเที่ยว ซื้อของ สังสรรค์กับเพื่อน ทำบุญให้ทาน ทำกิจกรรมสาธารณกุศล ร้องเพลง ฟังเพลง เล่นดนตรี เต้นรำ ดูหนังดูละคร อ่านนิยาย ทำงานศิลปะ ทำอาหาร นวดคลายเครียด สวดมนต์ นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม เป็นต้น

จากหนังสือ องค์ความรู้สุขภาพจิตสำหรับประชาชน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข