แสดงความยินดี30 ปีเทคโนโลยีชาวบ้าน

นางสาวปัทมา ผิวอ่อน บริษัทสยามพีอาร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด แสดงความยินดีในโอกาสนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านฉลองวาระครบ 30 ปี