“เกษตรหนึ่งใจ น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย ร่วมใจปลูกดาวเรือง”

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นประธานจัดโครงการ “เกษตรหนึ่งใจ น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย ร่วมใจปลูกดาวเรือง” ณ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ภายในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) จตุจักร กรุงเทพมหานคร


โดย ดร.มนัส โนนุช นำเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ อาสาสมัคร และทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 (นพค. 34) ร่วมกันย้ายกล้าดาวเรือง สำหรับปลูกเพื่อตกแต่งที่มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ภายในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) จตุจักร กรุงเทพมหานคร และวัดคุณพุ่ม วัดแห่งความกตัญญู บ้านหนองในดง ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย ระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคม 2560


ดร.มนัส โนนุช กล่าวว่า โครงการ “เกษตรหนึ่งใจ น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย ร่วมใจปลูกดาวเรือง” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย ระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยทรงเป็นที่รักยิ่งของประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ทรงพระราชทานโครงการตามพระราชดำริมากมาย ที่ทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทุกคนสามารถน้อมนำมาใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงและมีความสุข

ในโอกาสนี้ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักตรา “ศรแดง” ซึ่ง คุณอิสระ วงศ์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ได้มอบเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองและกล้าดาวเรือง พร้อมทีมวิทยากรให้ความรู้ในการเพาะปลูกและดูแลรักษาดาวเรือง จำนวนกว่า 6,000 ต้น สำหรับจัดตกแต่งและประดับ ณ สถานที่ 3 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ภายในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) จตุจักร กรุงเทพมหานคร วัดคุณพุ่ม บ้านหนองในดง ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 (นพค. 34) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดพิษณุโลก

ทำให้เกษตรกรและประชาชน ในเขตทุกๆ พื้นที่ดังกล่าว มีโอกาสร่วมแรงร่วมใจกันน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยกล้าทั้งหมดนี้ กำลังพลจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 (นพค. 34) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดพิษณุโลก จะเป็นผู้ดูแลจนเติบโตและออกดอกบานสะพรั่งในเดือนตุลาคมนี้

นอกจากกล้าดาวเรือง บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านนานาชนิด สำหรับจัดทำสถานีอนุรักษ์ผักพื้นบ้านต้นแบบ โครงการ “เกษตรหนึ่งใจ อนุรักษ์ผักพื้นบ้าน” ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 จังหวัดพิษณุโลก และวัดคุณพุ่ม จังหวัดพิจิตร การสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักพื้นบ้าน เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนรู้จักผักพื้นบ้านชนิดต่างๆ ซึ่งหลายชนิดมีคุณค่าด้านอาหารและโภชนาการสูง โดยมี คุณพรศักดิ์ พงศาปาน หรือ ลุงพร สอนอาชีพ แบรนด์แอมบาสเดอร์ผักพื้นบ้าน ช่วยให้ความรู้ด้านต่อยอดการสร้างอาชีพและการตลาด เพื่อจุดประกายการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงให้แก่ประชาชนและเยาวชนต่อไป

ผู้สนใจร่วมกิจกรรม ติดต่อ รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ (อาจารย์แมว) สำนักงานศูนย์เกษตรหนึ่งใจ กองงาน “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 อีเมล [email protected] ไลน์ ไอดี ajmaew