ทางหลวงอ่างทองปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนน ประดับด้วยตุ๊กตาชาววัง สัญลักษณ์ของอ่างทอง

 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน แขวงการทางจังหวัดอ่างทอง เร่งปรับภูมิทัศน์ถนนหมายเลข 344 บริเวณทางเข้า จากสายเอเชียมุ่งสู่ตัวจังหวัดอ่างทอง โดยนำตุ๊กตาชาววังซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอ่างทองมาตั้งเป็นระยะๆ

 

นายเทอดไทย วิวิธวร ผู้อำนวยการทางหลวงอ่างทอง กล่าวว่า สำหรับท่านที่จะเดินทางมายังจังหวัดอ่างทองในช่วงนี้ ท่านที่เข้ามาจากสายเอเชีย เข้าทางถนนเส้นท่าเรือ-วิเศษชัยชาญ ผ่านโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ตลอดเส้นทางประมาณกว่า 2 กิโลเมตร จะเห็นว่ามีตุ๊กตาชาววังขนาดเกือบเท่าคนจริงในอิริยาบถต่างๆ เล่าเรื่องถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยๆ สมัยเก่า แสดงการละเล่นโบราณ อาทิ การละเล่น มอญซ่อนผ้า รีรีข้าวสาร งูกินหาง การชกมวยไทย และมวยคาดเชือก ตั้งอยู่บริเวณเกาะกลางถนนตลอดสาย ซึ่งก็เป็นการปรับภูมิทัศน์ของแขวงการทางจังหวัดอ่างทองในบริเวณถนนดังกล่าว โดยในระหว่างที่เห็นนี้เป็นช่วงแรกของการนำตุ๊กตาชาววังมาตั้ง ซึ่งหากแล้วเสร็จ จะมีตุ๊กตาชาววังจำนวนกว่า 100 ตัวมาตั้งตลอดทั้งเส้นทาง เพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าท่านได้เข้าเขตจังหวัดอ่างทองแล้ว

สำหรับตุ๊กตาชาววังนั้นถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอ่างทอง เป็นอาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานให้กับชาวบ้านชุมชนบางเสด็จ อำเภอป่าโมก ได้ประกอบอาชีพปั้นตุ๊กตาชาววังจำหน่ายหลังจากที่ประสบอุทกภัยเมื่อหลายสิบปีก่อน