สัมมนา…ไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง สัตว์เศรษฐกิจทำเงิน รู้ข้อดีของการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้กันดีกว่า

สัมมนา…ไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง สัตว์เศรษฐกิจทำเงิน

“แนะนำวิธีการเลี้ยงไก่เชิงการค้า การป้องกันโรคระบาดสัตว์ อุตสาหกรรมแปรรูปไก่เนื้อจนถึงการส่งออก ”

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560

ณ ห้องประชุมใหญ่ หนังสือพิมพ์ข่าวสด

กำหนดการ

08.00 น. ลงทะเบียน

09.00 น. พิธีเปิด

09.45 น.   พันธุ์ การเลี้ยงดูและการป้องกันโรคระบาด

-“ สถานการณ์สายพันธุ์ไก่เนื้อ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ”

-“ วิธีคัดพันธุ์ไก่พื้นเมือง เพื่อเลี้ยงเป็นไก่ประกวด และไก่ชน ”

-“ เลี้ยงไก่เนื้อให้ได้คุณภาพส่งออก ” เกษตรกรในระบบคอนแทรกฟาร์มมิ่ง

-“ การเลี้ยงไก่ให้ได้มาตรฐาน -การดูแลป้องกันโรคระบาดสัตว์ ” กรมปศุสัตว์

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ถวิล สุวรรณมณี

12.00 น. พักรับประทานอาหาร

13.00 น. งานแปรรูป และการตลาดไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง

-ผู้แทน บริษัทเอกชน “ การผลิตไก่เนื้อแบบครบวงจร เพื่อการส่งออก ”

-ผู้ผลิตไก่ย่างวิเชียรบุรี “ การเลี้ยงและแปรรูปไก่ย่างเชิงการค้า ”

-ผู้ผลิตไก่พื้นเมือง ( ไก่ประกวด – ไก่ชน ) เพื่อการส่งออก

-ดำเนินรายการโดย คุณเสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้าน

*** ค่าใช้จ่าย ท่านละ 650 บาท

***ผู้สนใจ สมัครจองที่นั่งก่อน แล้วโอนเงิน (ตามจำนวนที่ระบุ) เข้าธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนประชาชื่น เลขที่บัญชี 193-079484-5 บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) Fax (02) 580-2300 เลขที่ผู้เสียภาษี 0107536001451 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.(02) 580-0021 ต่อ 2335, 2339, 2342, 2343 Fax (02) 580-2300 ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.technologychaoban.com/www.facebook.com/Technologychaoban

*** พบกับเนื้อหาสาระ

– ลักษณะพันธุ์ไก่เนื้อ ไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงเชิงการค้า

– การเลี้ยงดูแลไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง และแนวทางป้องกันโรคระบาดสัตว์อย่างถูกวิธี

– แนวทางการตลาดไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง

– หลากหลายสินค้าแปรรูปจากไก่เนื้อ

*** นิทรรศการ

– สายพันธุ์ไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง  10 สายพันธุ์

– ตัวอย่างสินค้าแปรรูปจากไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง

– วิธีเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่พื้นเมืองให้ได้ผลดี

*** ชิม…

– ไก่ย่าง

*** ตอบปัญหา

– รับรางวัลพันธุ์ไก่ กลับไปเลี้ยงที่บ้าน