5 วิธีเลือกของเล่นให้ลูก

ช่วงปิดเทอม เป็นช่วงเวลาที่เหมาะในการเพิ่มเวลาคุณภาพกับลูก เพราะทำให้ลูกมีพัฒนาการ มีความมั่นใจในตัวเองที่ดี โดยหนึ่งในกิจกรรมที่เหมาะสม คือ “การเล่น” กับลูก ดังนั้น พ่อ แม่ ผู้ปกครองจึงเป็นเพื่อนเล่นคนแรกของลูก

พญ. ถิรพร ตั้งจิตติพร จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) ให้ข้อมูลว่า การเลือกของเล่น สำหรับเด็กไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเด็กแต่ละคนมีความสนใจที่แตกต่างกันไป บางครั้งของเล่นที่พ่อแม่เห็นว่าเหมาะกับลูก เด็กอาจไม่สนใจ แต่ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไป ดังนั้น ของเล่นที่ดีควรจะมีลักษณะ

1. ปลอดภัย นับเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ต้องหมั่นตรวจสภาพของเล่นอันตรายแก่เด็ก ดูความเหมาะสมกับพัฒนาการ เช่น เด็กเล็ก จะชอบเอาของเข้าปาก เข้าจมูก ก็ต้องเลือกของเล่นที่ไม่ใช่ขนาดเล็ก เป็นต้น

2. เหมาะสมกับวัย หากเป็นทารก ของเล่นที่เพิ่มการรับรู้ ทางประสาทสัมผัส เช่น มีเสียงมองคว้าได้ สัมผัสได้ ส่วนเด็กเล็ก ของเล่นต้องชิ้นไม่เล็กเกินไป มีการเคลื่อนไหว ถ้าเด็กโต ของเล่นควรเริ่มมีกลไกมากขึ้น อาทิ ของเล่นที่ฝึกแก้ปัญหา

3. เล่นได้หลากหลายวิธี เช่น ตัวต่อ ไม้บล็อก เกมกระตุ้นเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาแก่เด็ก และไม่ทำให้เด็กเบื่อง่าย

4. ราคาไม่แพงเกินไป เหมาะสมกับเด็ก เพราะเด็กยังไม่สามารถรักษาของบางอย่างที่ราคาแพง ร่วมกับเด็กยังมีความสนใจสั้น อาจเบื่อง่ายและทำให้ พ่อแม่ ต้องเปลี่ยนของบ่อยๆ

5. เลือกของเล่นที่มีประโยชน์ และที่จะไม่สร้างความขัดแย้งแก่พ่อแม่และเด็ก

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน ที่พ่อแม่จะเลือกซื้อแท็บเล็ต (Tablet) ให้ลูกและไม่กำหนดกฎเกณฑ์ไว้ก่อน พอลูกเริ่มต่อ พ่อแม่ให้หยุดเล่น ก็เกิดปัญหาอารมณ์กัน ดังนั้น พ่อแม่คิดว่าสามารถควบคุมการเล่นได้ ก็สามารถซื้อให้ได้ แต่หากคิดว่าเป็นเรื่องยากในการควบคุม ก็ให้ชะลอการซื้อให้ลูกไว้ก่อน

ฉะนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครองควรเอาใจใส่กับการเลือกซื้อของเล่นให้ลูกหลาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้ลูกเติบโตอย่างมีคุณภาพ

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน