“พ่อสอนให้..ให้” ความรักและคำสอนร.9

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็นอัครศิลปินต้นแบบแห่งการให้ สภากาชาดไทย ร่วมกับศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ แบงค็อก จัดแสดง นิทรรศการศิลปะ ชุด “พ่อสอนให้…ให้” ที่ห้อง อาร์ซีบี แกลลอเรีย ชั้น 2 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ โดยเป็นผลงานภาพวาดของ วิเชียร วงศ์ศุภลักษณ์ ผู้ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระบรม ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ความตอนหนึ่งที่ว่า “คนเราจะต้องรับและจะต้องให้”

ภายในงานนอกจากจัดแสดงภาพวาดแล้ว เมื่อวันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา ยังจัดกิจกรรมประมูลภาพวาด “บ้านที่พ่อสร้าง” ผลงาน ที่ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจและคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านภาพวาดธรรมชาติ ที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์วิเชียร และภาพวาด “รัก”ของ เชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ ศิลปิน นักแสดง ทั้ง 2 ภาพ ล้วนได้รับแรงบันดาลใจ มาจากความรักและคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่อยากจะส่งต่อไปยังผู้อื่น รายได้ทั้งหมดจากการประมูลภาพวาดสมทบบำรุงสภากาชาดไทยถวายเป็นพระราชกุศล

วิเชียร วงศ์ศุภลักษณ์ เจ้าของผลงาน กล่าวว่า “นิทรรศการศิลปะ ชุด พ่อสอนให้…ให้ จิตรกรรมรังสรรค์ธรรมชาตินั้นเป็นภาพวาด ที่ต้องการสื่อความหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินที่ให้ความรักประชาชน เหมือนพ่อให้ลูก เพราะ การให้นั้นทำให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน ระหว่างคนต่อคนหรือคนต่อธรรมชาติรวมถึงธรรมชาติ ต่อธรรมชาติ ซึ่งมีความผูกพันเชื่อมต่อกัน ไม่สิ้นสุด และจากการได้รับสู่…การให้ ผลของการให้และรับ…ที่พระเจ้าแผ่นดิน ส่งผ่านให้กับ ประชาชน

ถึงวันนี้ ผมยังจำฝังใจการวาดภาพโอ่งน้ำใจของผมตลอดมา ส่วนหนึ่งเกิดมาจากความทรงจำฝังใจ และช่วงที่ตัดสินใจเลือกเส้นทางนักวาดฝัน เดินทางเข้าไปอยู่กับธรรมชาติ ภาพภาชนะโอ่งดินเผาชิ้นเล็กๆ วางตามชายคาหน้าบ้านมีน้ำเย็นๆ ใส่ไว้เต็ม ใครไปใครมาสามารถตักดื่มได้มีให้เห็นทุกหน้าบ้านในสังคมชนบท เป็นวิถีแห่งการให้ที่ผมประทับใจสัมผัสได้ภายในงานรวบรวมผลงานและบทกวีจากศิลปินรับเชิญมาร่วมจัดแสดงถึง 89 ภาพ”

ด้าน เชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ อีกหนึ่งนักแสดง นักสิ่งแวดล้อมที่เดินตามรอยพ่อและผู้ที่ร่วมมอบภาพประมูลเพื่อนำเงินรายได้บำรุงสภากาชาดไทย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เล่าว่า

“ภาพนี้มีชื่อภาพว่า “รัก” โดย “รัก” นี้สื่อความหมายด้วยกันถึง 5 รัก คือความรักระหว่างลูกที่มีต่อแม่ ความรัก ที่แม่มีต่อลูก ความรักที่เชอรี่มีต่อสองพระองค์ ความรักที่เชอรี่ทำงานเพื่อสังคมโดยมีสมเด็จย่าเป็นต้นแบบ และความรักที่เชอรี่มีต่อสังคม

ภาพนี้จึงเป็นภาพที่รักมาก และเป็นภาพแรกที่ได้วาดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ก็เลยคิดว่า ในเมื่อเรารัก และหวงภาพนี้มาก เราก็น่าจะส่งต่อภาพนี้ให้ผู้อื่นได้ชื่นชม และน่าจะมีประโยชน์มาก ยิ่งขึ้นถ้าภาพนี้สามารถนำเงินรายได้ จากการประมูลไปช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนต่อไป”

สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วม ชมงานนิทรรศการศิลปะชุด “พ่อสอนให้…ให้” วันนี้-23 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00-20.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2256-4440, 09-8280-0755