ต้นศรีมหาโพธิ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกที่วัดบางช้างเหนือ

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดบางช้างเหนือ อ.สามพราน จ.นครปฐม มีประชาชนจำนวนมากเข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สถานที่จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จฯ ยังวัดแห่งนี้ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2519

ครั้งนั้นทั้ง 4 พระองค์เสด็จมาประกอบพิธีหล่อพระพุทธชินราช เพื่อประดิษฐานที่วัดบางช้างเหนือ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมปลูกต้นโพธิ์ ไว้ที่ด้านหน้าพระอุโบสถ ขณะเสด็จลงจากรถพระที่นั่งและทรงเข้ากราบไหว้หลวงปู่จ้อยในวิหารที่อยู่ติดริมแม่น้ำท่าจีน

นอกจากนี้ ด้านหน้าพระอุโบสถ ยังมีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ขนาดความสูง 9 เมตร กว้าง 5 เมตร

พระบรมสาทิสลักษณ์ดังกล่าว จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มอบหมายให้กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย สร้างขึ้นเพื่อรับเสด็จล้นเกล้าฯ ทั้ง 2 พระองค์ เสด็จเยือนประเทศยุโรป และเสด็จนิวัติกลับไทย ติดตั้งที่ท้องสนามหลวงทั้ง 4 ทิศ โดยฝั่งทิศตะวันตกนั้นนำมาประดิษฐานที่วัดบางช้างเหนือ และยังคงรักษาอยู่จนปัจจุบันนี้