กรมส่งเสริมสหกรณ์ยกทัพสินค้าสหกรณ์จำหน่ายในงานตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม ระหว่างวันที่ 6 – 26 พฤศจิกายน นี้

กรมส่งเสริมสหกรณ์ยกทัพสินค้าสหกรณ์จำหน่ายในงานตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม ระหว่างวันที่ 6 – 26 พฤศจิกายน นี้ ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

กรมส่งเสริมสหกรณ์คัดสินค้าสหกรณ์ทั่วประเทศร่วมจำหน่ายในงานตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม ทั้งข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องอินทรีย์ กาแฟ มะม่วงน้ำดอกไม้ สละ ทุเรียนกวนและทุเรียนทอด ส้มสายน้ำผึ้ง ปลานิลแดดเดียว สับปะรด  นมสดจากหนองโพ ส้มโอ สละอินโด ไข่ไก่ เนื้อโคขุน อาหารทะเลแปรรูป ผักสดและผลไม้ มากันอย่างคับคั่ง ระหว่างวันที่ 6-26 พฤศจิกายนนี้  ที่ตลาดคลองผดุงกรุเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 6-26 พฤศจิกายน นี้ ภายใต้ชื่องาน “ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” โดยคัดสรรสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพจากทั่วประเทศ กว่า 300 ร้านค้า มาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคหมุนเวียนกันตลอดทั้ง 3 สัปดาห์ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดเลือกสินค้าจากสหกรณ์ต่าง ๆ ที่ล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่ผ่านมาตรฐาน GAP GMP HACCP ได้รับเครื่องหมาย อย. และบางประเภทเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้ผ่านมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์แล้ว นำมาร่วม จัดแสดงและจำหน่ายภายในงานตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยมนี้ด้วย โดยสัปดาห์แรกมีข้าวหอมมะลิตักสิลา จากสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม กาแฟสดและกาแฟ 3 in 1 จากสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด        สละ ทุเรียนกวนและทุเรียนทอด จากสหกรณ์การเกษตรทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง มะม่วงน้ำดอกไม้ จากสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด นม UHT และไอศกรีม จากสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ส้มโอทับทิมสยาม จากกลุ่มเกษตรกรบ้านแสงวิมาน จังหวัดนครศรีธรรมราช น้ำมะนาว 100 % และพร้อมดื่ม  จากสหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้วดำเนินสะดวก จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร และแตงโมผลสดและแปรรูปจาก กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี

สัปดาห์ที่ 2 จำหน่ายเนื้อโคขุนกำแพงแสน จากสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด ปลานิลแดดเดียว น้ำพริก  ผักและผลไม้ จากกลุ่มสตรีแม่บ้านหมู่ 1 ของสหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด จังหวัดนครปฐม ส้มโอปูโกและสละอินโด จากสหกรณ์การเกษตรยะรัง จำกัด จังหวัดปัตตานี ถั่วเหลืองคั่วเกลือ ธัญพืช กล้วยตาก ข้าวกล้องอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์ แชมพู และสินค้าเกษตรอินทรีย์แปรรูป จากสหกรณ์การเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง จากสหกรณ์ลำไยสีทอง จำกัด จังหวัดลำพูน นมพาสเจอร์ไรซ์ จากสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด จังหวัดสระบุรี ข้าวหอมมะลิ จากสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด และอาหารทะเลแปรรูป จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มคลองน้ำเค็มทันใจ จังหวัดจันทบุรี

สำหรับสัปดาห์ที่ 3 เป็นสัปดาห์สุดท้าย สินค้าสหกรณ์ที่จะนำมาจำหน่าย ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรซ์และนม UHT จากสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด ไข่ไก่ จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา หมูทุบ หมูฝอย จากกลุ่มอาชีพแปรรูปเนื้อสัตว์ลำไทร จังหวัดปทุมธานี สินค้าประมงสดและแปรรูป จากชุมนุมสหกรณ์ประมง แห่งประเทศไทย จำกัด ข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิ จากสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด ส้มสายน้ำผึ้ง จากกลุ่มเกษตรกรทำไร่โป่งน้ำร้อน จังหวัดเชียงใหม่

นอกเหนือจากการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมบนเวทีที่น่าสนใจ ทั้งการเสวนาเกี่ยวกับการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ การสาธิตนวัตกรรมตลาดสินค้าเกษตร ผู้ซื้อพบผู้ขายผ่านออนไลน์ การสาธิตสอนอาชีพ งานศิลปะประดิษฐ์และหัตถกรรม วกิจกรรมการแสดงดนตรีและบรรเลงเพลง การแสดงศิลปวัฒนธรรม และยังมีการนำสินค้าภายในงานมาจัดกิจกรรมโปรโมชั่นลดราคานาทีทอง และจัดพื้นที่สำหรับสินค้าร้านประชารัฐ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดด้วย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรงได้ในงาน “ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ระหว่างวันที่ 6-26 พฤศจิกายน นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น.