5 สาเหตุ ‘ผู้สูงวัย’ สูญเสียการมองเห็น

Close up eyes of senior asian woman

การมองเห็นในผู้สูงอายุแย่ลงจากสาเหตุอายุที่มากขึ้น ก็ใช่! แต่ก็มีสาเหตุอื่นๆ อีกเช่นกันที่ทำให้การมองเห็นของผู้สูงอายุถดถอย เป็นอย่างไรนั้น   พญ.อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ประธานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการตลอดระยะเวลา 22 ปี สำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคตาที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร พบว่าสถิติกลุ่มผู้ป่วยโรคตามีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ตามสภาวะการเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งยังพบ 5 สาเหตุสำคัญที่อาจส่งผลให้สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร ดังนี้ 1. เลนส์ตาเสื่อม ต้นเหตุของโรค “ต้อกระจก” เกิดขึ้นได้กับผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป 2. ระบบการไหลเวียนของน้ำในลูกตาผิดปกติตั้งแต่กำเนิด ซึ่งเกิดจากกรรมพันธุ์ หรือเกิดจากโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดัน เป็นต้น เกิดเป็น “ต้อหิน” ตามมา 3. ลม-ฝุ่น-แดด ต้นเหตุของโรค “ต้อเนื้อ” พบมากในกลุ่มคนต่างจังหวัดที่ทำงานกลางแจ้งเป็นประจำ อาทิ ชาวไร่ ชาวนา ที่ต้องเผชิญกับ ลม ฝุ่น แดด 4. ขาดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคตาต่างๆ และ 5. ขาดหมอตา“ทั้ง 5 สาเหตุล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคตาสามารถสูญเสียการมองเห็นได้ หากไม่ได้รับความรู้และการรักษาอย่างทันท่วงที แต่สำหรับกลุ่มคนเมืองที่อยู่ใกล้หมอตาก็สามารถรักษาได้เร็วกว่ากลุ่มคนพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ และขาดทุนทรัพย์” พญ.อุไรวัลย์กล่าว และว่า จึงมีโครงการเปิดตาดีสู่สังคมไทย เปิดรับบริจาคและนำรายได้ทั้งหมดไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และขับเคลื่อน “รถจักษุคลินิกเคลื่อนที่” ทั้งนี้ สามารถบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-2-62588-8 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โทร. 0-2256-4440, 0-2255-9911

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันพฤหัสดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560