งาน 40 ปี พืชผักแม่โจ้ จัดใหญ่ เปิดแปลงแสดงพันธุ์แตงกวา-แตงร้าน รวมพลคนตระกูลแตงครั้งใหญ่ของประเทศ

สาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงาน “40 ปี พืชผักแม่โจ้” ครั้งยิ่งใหญ่ เปิดแปลงโชว์พันธุ์แตงกว่า 20 บริษัทยักษ์ใหญ่ของไทย  พร้อมเชิญคนพืชผักแม่โจ้คืนถิ่น ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2560   ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา  วิชรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  กล่าวว่า “นับจากปี 2520 ที่ได้มีการก่อตั้งสาขาพืชผักเป็นครั้งแรก เริ่มจากมีนักศึกษาจำนวนประมาณ  30  คน จวบจนปัจจุบัน สาขาพืชผักแม่โจ้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 ซึ่งได้ผลิตบัณฑิตคนพืชผัก กระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ กว่า 1,500 คน ได้สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างประโยชน์ต่อสังคมในมิติต่างๆ มากมาย  สำหรับงานครบรอบ 40 ปีพืชผักในครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), และบริษัทเอกชนกว่า 20 บริษัท จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาพืชผักแม่โจ้  ให้ศิษย์เก่าได้กลับมาพบเจอกันและได้ตอบแทนสถาบัน รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคมอีกด้วย” 

การจัดงานแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.)งานด้านวิชาการที่จะผนวกเข้ากับงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 โดยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพืชวงศ์แตง 2.) งานมหกรรมแตงกวาแตงร้าน รวมพลคนตระกูลแตง เพื่อกระตุ้นด้านเมล็ดพันธุ์แตงของไทยให้กว้างขวาง และ 3.)งานฉลองครบรอบ 40 ปี และศิษย์เก่าคืนถิ่น เพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์

กำหนดให้มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ร่วมกับการจัดงานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย ณ ห้องข้าวหอมมะลิ  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ซึ่งจะมีการบรรยายพิเศษ  เรื่อง “สถานการณ์พืชวงศ์แตงของประเทศไทย” โดย คุณสุภัทร  เมฑิยานนท์  ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวิจัยและพัฒนา  บริษัท เจียไต๋ จำกัด, เรื่อง “สถานการณ์อุตสาหกรรมการแปรรูปแตงกวาดองในตลาดโลก” โดย คุณชาติประชา     สอนกลิ่น กรรมการบริหาร บริษัทพัลซาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, เรื่อง “เทคโนโลยีจีโนมิกส์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชตระกูลแตง” โดย ดร.สิทธิโชค  ตั้งภัสสรเรือง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, เรื่อง “กระเทย: เพศเปลี่ยนโฉมหน้าลูกผสมแตงกวา” โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา  วิชรัตน์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในช่วงเย็น ของวันเดียวกัน จะมีพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงพันธุ์แตงกวาและแตงร้าน  ซึ่งเป็นการแสดงพันธุ์แตงครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของไทย เป็นการรวบรวมบริษัทเมล็ดพันธุ์แตงกวา แตงร้าน ชื่อดังจากทั่วประเทศ จำนวน  22 บริษัทเอกชน และ 2 หน่วยงานราชการ ร่วมจัดแสดงปลูกสาธิต จำนวนกว่า 140 สายพันธุ์ เพื่อให้เกษตรกรและผู้ร่วมงานได้เห็นถึงความหลากหลายของพันธุ์พืช ตลอดจนนักปรับปรุงพันธุ์ของภาครัฐและเอกชนได้พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมงานไปแล้วกว่า 70 เปอร์เซนต์  พร้อมมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ เมนูอาหารสุดสร้างสรรค์จากแตงกวา โดยทีมงานคณะพัฒนาการท่องเที่ยว  นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์อีกด้วย ณ แปลงสาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร

สำหรับในวันที่ 8 ธันวาคม  2560 เวลา 13.00 น.  จะมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง  “ฝ่ากับดัก สายพันธุ์ โรงเรือน วิธีการปลูก สู่ฟาร์มเมลอนไทยที่ยั่งยืน” โดย คุณมงคล  ธราดลธนสาร  กรรมการผู้จัดการบริษัทเทพมงคลเมล็ดพันธุ์ จำกัด  ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ส่วนวันที่ 9 ธันวาคม 2560  จะเป็นกิจกรรมศิษย์เก่าพืชผักคืนถิ่น โดยในช่วงเช้าจะเป็นพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับครูบาจารย์และศิษย์ที่ล่วงลับ ในช่วงบ่ายจะเป็นเวทีเสวนา หัวข้อ “เรียน + สอนกันอย่างไร ในยุค Thai 4.0 ในสายตาศิษย์เก่าพืชผักแม่โจ้” และในช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป จะเป็นกิจกรรมฉลอง 40 ปี พืชผัก และศิษย์เก่าพืชผักแม่โจ้คืนถิ่น  ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

ท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาพืชผัก  คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โทร. 0 5387 3670