ภัทรา เรืองสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด(ที่สองจากขวา) และทีมงาน แวะมาสวัสดีปีใหม่ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

ภัทรา เรืองสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด(ที่สองจากขวา) และทีมงาน แวะมาสวัสดีปีใหม่ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน