ภัทรา เรืองสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด(ที่สองจากขวา) และทีมงาน แวะมาสวัสดีปีใหม่ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

ภัทรา เรืองสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด(ที่สองจากขวา) และทีมงาน แวะมาสวัสดีปีใหม่ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

บทความก่อนหน้านี้เปิดเทศกาลปีใหม่ม้งที่เข็กน้อย ดึงวีถีชีวิต-ขนบชนเผ่าเสริมการท่องเที่ยว
บทความถัดไปอบรมโครงการผู้นำการมาตรฐาน (Standard Smart Leader) หรือ SSL รุ่นที่ 2