สิริพันธุ์ สุนทรวิจิตร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด มาสวัสดีปีใหม่ กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

สิริพันธุ์ สุนทรวิจิตร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด  มาสวัสดีปีใหม่ กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

บทความก่อนหน้านี้“เมียนมา” ฟื้นส่งออก “แรงงาน” หลัง “โรฮีนจา” เสี่ยงเป็นเหตุแช่แข็งเศรษฐกิจ
บทความถัดไป“สวนยางตรัง-เครือข่ายเกษตร”พอใจมาตรการแก้ยาง-หลังครม.มีมติยางขึ้นราคาทันที